Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Container på grön bakgrundsbild med texten dags att rensa?

Hyr en container när du rensar

Du kan hyra en container som privatperson, företag eller bostadsrättsförening. Låt oss på Telge Återvinning ta hand om ditt avfall istället för att själv åka till återvinningscentralerna Tveta eller Returen.

Som privatperson kan du hyra en container för ditt grovavfall. Vi hämtar containern och sorterar, så att det går tillbaka till kretsloppet. Det mesta värmeåtervinns till fjärrvärme.

Grovavfall

Exempel på grovavfall är: bokhylla, pulka, skidor, presenning, utemöbler, soffor och trasig cykel.

Farligt avfall

Som privatperson ska du lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralerna Returen eller Tveta. Det ska inte läggas i containern. Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Till exempel: kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Så här gör du:

  • Börja med att mäta utrymmet där containern ska stå så att du vet att lastbilen kan komma fram. Ta gärna hjälp av oss så ser vi till att du får en helhetslösning som passar dig. Om containern inte kan stå på din tomt utan till exempel måste stå på gatan så behöver du ansöka om polistillstånd. Läs mer om Södertälje kommuns regler för container på allmän plats.
  • Fyll i beställningsforumläret nedan eller kontakta vår kundservice för beställning.

Beställ tömning eller hämtning av container

Tömning eller hämtning av container

Senast ändrad: 23 juni, 2020