Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ska du bygga miljörum?

I så fall kan vi hjälpa dig.

Ta hjälp av oss innan du börjar bygga ditt miljörum. Då minskar risken för att du råkar ut för dyra ombyggnadskostnader. Med vår information som stöd kan dessutom byggtiden förkortas, utan onödiga kontrollvändor under arbetets gång.

I slutänden handlar det om att hitta en lösning som bidrar till en fungerande källsortering.

Många missar de höga tillgänglighetskraven som gäller för att miljötjänsterna ska kunna fungera. Till exempel gäller i princip samma regler för återvinningstjänsternas bilar som för uttryckningsfordon.

Du hittar den viktigaste informationen och de tydligaste kraven här. Men vi kan garantera att du får allra bäst vägledning direkt från oss.

Beställ vår tjänst så får du hjälp med kravställning och godkännanden för att slippa obehagliga och kostsamma överraskningar i efterhand. Kontakta kundservice på 08-550 222 33.

Senast ändrad: 23 oktober, 2019