Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 är det lagkrav på att farligt avfall ska kunna spåras och rapporteras till Naturvårdsverket. Syftet är att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall och påverka omställningen till en cirkulär ekonomi.

Telge Återvinning kan hjälpa dig att både hämta ditt farliga avfall och rapportera det digitalt till Naturvårdsverkets spårbarhetssystem. Om du vill det behöver du bara fylla i formuläret nedan, så godkänner du Telge Återvinning som ombud för rapporteringen. Därefter tar vi kontakt för att upprätta ett avtal och ge information om vad du behöver göra för att uppfylla lagkraven.

För mer information kontakta kundtjänst på telefon 08-550 222 33 eller mejla till atervinning@telge.se

Här kan du läsa villkoren för tjänsten.

Ombudsgodkännande för rapportering av farligt avfall

Hämtningsställen

Ange adresser och CFAR-nummer för respektive hämtningsställen.

Godkänn villkor* Genom att fylla i formuläret och acceptera villkoren, godkänner du att ifyllda kontaktuppgifter används vid anteckningar som rapporteras för de kundnummer som är knutna till organisationsnumret. Om flera organisationsnummer ingår i er organisation måste separata formulär skickas in per organisationsnummer.

Senast ändrad: 29 november, 2021