Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Beställ sms-avisering för tömning av slam och/eller fettavskiljare

Här kan du beställa att du önskar en sms-avisering när du beställer tömning av slam och/eller fettavskiljare.

Senast ändrad: 5 december, 2018