Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Beställ Hemsortering

Här kan du välja storlek på dina nya soptunnor. För hushåll med en till två personer kan de mindre soptunnorna på 240 liter räcka. Är ni tre eller fler i hemmet så rekommenderar vi de större tunnorna på 370 liter. Priser hittar du i avfallstaxan.

Vill du byta soptunna kostar det 265 kronor i transportkostnad.

Beställning

Senast ändrad: 8 januari, 2019