Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Beställ delad soptunna

Delad soptunna innebär att avfall (sopor och köksavfall) från era fastigheter samlas upp i gemensam sopbehållare.

Det är viktigt att du som fastighetsägare är ense om fördelningen av den löpande renhållningsavgiften liksom skyldigheten att hålla vägen till sopbehållaren lätt framkomlig. Övriga skyldigheter åligger ägaren av den fastighet, där behållaren är placerad.

Den fasta avgiften måste varje fastighetsägare betala. Den går inte att dela på enligt avfallstaxan.

Alternativ till tunna

Övriga fastighetsägare som delar på tunnan:

 

 

Senast ändrad: 5 december, 2018