Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Beställ besökskort för privatpersoner

Här kan du som inte har ett svenskt körkort beställa ett besökskort till våra återvinningscentraler. Eller om du har fritidshus i Södertälje med avfallsabonnemang men är folkbokförd i en annan kommun.

Om du bor i Södertälje kommun fylls kortet automatiskt på med 25 nya fria besök per hushåll och år vid årsskifte. Bor du i Nykvarns kommun har du 18 fria besök per år. Om du tappar bort ditt besökskort, kan du beställa ett nytt för 160 kronor.

Typ av tjänst

Villkor

 • Vid förlust av kort kostar ett nytt 160 kr
 • Extra kort inom hushållet kostar 160 kr/st. Gäller inte för dig som har svenskt körkort.
 • Besökskortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet 
 • Meddela Telge Återvinning vid flytt från fastigheten 
 • Besökskort för hushåll får inte användas för lämning av verksamhetsavfall
 • 25 fria besök per kalenderår för boende i Södertälje kommun, 18 fria besök per kalenderår för boende i Nykvarns kommun – sedan debitering med 160 kr/besök
 • På ÅVC Returen får bilar ha en maxhöjd på 3,4 meter
 • Bilar får ha en maxvikt på högst 3,5 ton (lätt lastbil) 
 • Kortet berättigar till avlämning av max 3 kubikmeter avfall per besök 
 • Avfallet ska sorteras enligt gällande anvisningar 
 • Telge Återvinning kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för besökskortet 
 • Missbruk av besökskort beivras

Senast ändrad: 15 juni, 2021