Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Beställ besökskort för privatpersoner

Här kan du som inte har ett svenskt körkort beställa ett besökskort till våra återvinningscentraler. Eller om du har fritidshus i Södertälje med avfallsabonnemang men är folkbokförd i en annan kommun.

Kortet fylls automatiskt på med 25 nya fria besök per hushåll och år vid årsskifte. Om du tappar ditt besökskort, kan du beställa ett nytt för 157 kronor.

Typ av tjänst

Villkor

 • Vid förlust av kort kostar ett nytt 157 kr
 • Extra kort inom hushållet kostar 157 kr/st
 • Besökskortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet 
 • Meddela Telge Återvinning vid flytt från fastigheten 
 • Besökskort för hushåll får inte användas för lämning av verksamhetsavfall
 • 25 fria besök per kalenderår – sedan debitering med 157 kr/besök
 • På ÅVC Returen får bilar ha en maxhöjd på 3,4 m 
 • Bilar får ha en maxvikt på högst 3,5 ton (lätt lastbil) 
 • Kortet berättigar till avlämning av max 3 m³ avfall per besök 
 • Avfallet ska sorteras enligt gällande anvisningar 
 • Telge Återvinning kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för besökskortet 
 • Missbruk av besökskort beivras

Senast ändrad: 8 juli, 2020