Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Beställ besökskort för lägenhet/radhus/villa

Här beställer du besökskort till våra återvinningscentraler om du bor i lägenhet/radhus/villa. Utskick av beställda besökskort sker löpande. Det kan ta upp till två veckor innan kortet kommer till dig. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.

Kortet fylls automatiskt på med nya besök vid årskifte. Om du tappar bort kortet, kan du beställa ett nytt för 157 kronor.

För att kunna hantera din beställning, behöver vi hela personnumret, inkl de fyra sista siffrorna. Det är bara du som bor i Södertälje kommun som kan beställa ett besökskort av oss. 

Om du flyttar inom kommunen

Behåll ditt besökskort som du redan har.

Villkor

 • Vid förlust av kort kostar ett nytt 157 kr
 • Extra kort inom hushållet kostar 157 kr/st
 • Besökskortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet 
 • Meddela Telge Återvinning vid flytt från fastigheten 
 • Besökskort för hushåll får inte användas för lämning av verksamhetsavfall
 • 25 fria besök per kalenderår – sedan debitering med 157 kr/besök
 • På ÅVC Returen får bilar ha en maxhöjd på 3,4 m 
 • Bilar får ha en maxvikt på högst 3,5 ton (lätt lastbil) 
 • Kortet berättigar till avlämning av max 3 m³ avfall per besök 
 • Avfallet ska sorteras enligt gällande anvisningar 
 • Telge Återvinning kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för besökskortet 
 • Missbruk av besökskort beivras

Senast ändrad: 7 januari, 2019