Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avfallstaxan för verksamhet

Taxan uppdelad i en fast avgift, en rörliga abonnemangsavgift och eventuella tilläggstjänster.

Fast avgift per år

Verksamhet 847 kr/verksamhet

Abonnemangsavgift per år

Hushållsavfall
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Tömning tre gånger/vecka

Tömning fem gånger/vecka

190 liter 1 526 kr 3 053 kr 6 225 kr
240 liter 1 929 kr 3 856 kr 7 862 kr -
300-370 liter 2 972 kr 5 945 kr 11 891 kr 17 836 kr 
400 liter 3 214 kr 6 427 kr 12 854 kr 19 282 kr -
600-660 liter 5 302 kr 10 296 kr 21 210 kr 31 814 kr 54 054 kr
Matavfall i kärl, inte animaliska produkter
 

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Tömning tre gånger/vecka

Tömning fem gånger/vecka

140 liter 3 759 kr 7 520 kr 11 279 kr 18 799 kr
140 liter i kombination med abonnemang för restavfall 1 713 kr 3 527 kr 5 291 kr 8 989 kr
Hushållsavfall i container
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Container 6 kbm* 49 140 kr 98 280 kr
Container 8 kbm* 58 968 kr 117 936 kr

*Container får bara användas tillfälligt eller vid särskilda skäl. Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall. Avgift för hyra tillkommer.

Restavfall och matavfall i separata kärl
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Tömning tre gånger/vecka

Tömning fem gånger/vecka

190 liter 1 380 kr 2 759 kr 5 684 kr 8 527 kr -
240 liter 1 742 kr 3 486 kr 7 181 kr 10 770 kr -
300-370 liter 2 687 kr 5 374 kr 11 070 kr 16 605 kr -
400 liter 2 905 kr 5 810 kr 11 967 kr 17 951 kr -
600-660 liter  4 936 kr  9 586 kr  19 746 kr  29 361 kr  49 366 kr 
Hemsortering
 

Tömning av kärl 1
en gång/vecka

Tömning av kärl 1
varannan vecka

370 + 370 liter  5 195 kr/år 2 598 kr/år
660 + 660 liter 9 267 kr/år 4 633 kr/år
Underjordsbehållare, per tömning
 

Schemalagd tömning

Ej schemalagd tömning
< 3 kbm 1 080 kr 1 488 kr
3,1-5 kbm  1 500 kr 2 105 kr
Tank för matavfall, per tömning
 

Schemalagd tömning

Ej schemalagd tömning

< 1 kbm 849 kr 1 098 kr
> 1 kbm 200 kr/påbörjad kbm 380 kr/påbörjad kbm
Hushållsavfall för verksamhet sommartid
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

190 liter 659 kr - -
240 liter 831 kr - -
300-370 liter  1 282 kr - -
400 liter 1 386 kr 2 772 kr 5 544 kr
600-660 liter 2 178 kr 4 356 kr 8 973 kr
Verksamhet på ö, hämtning säck 210 liter (11 gånger/år). 955 kr - -

Tilläggstjänster

Dragavståndsavgift, per kärl och tömning
0-3 meter 0 kr
3-10 meter 7 kr
10-20 meter 13 kr
20-30 meter 27 kr
Utöver 30 meter 19 kr/10 meter
Extra tömning
Hushållsavfall eller hemsortering, efter beställning 403 kr/kärl
Verksamhet på ö, vid ordinarie hämtning 230 kr/säck
Verksamhet på ö, utöver ordinarie hämtning.
Enbart vecka 26, 28, 30 och 32
475 kr/säck
Latrin
Schemalagd hämtning varannan vecka, året runt. 7 510 kr
Schemalagd hämtning en gång/vecka, året runt. 15 021 kr
Schemalagd hämtning, sex hämtningar/sommar 2 497 kr
Extra latrintunna, utöver de nio som ingår i abonnemang
för hämtning under sommarperiod, i samband med
schemalagd hämtning.
441 kr

Extra hämtning, utöver ordinarie hämtning.
Enbart vecka 26, 28, 30 och 32.

Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning.

1 067 kr
  • Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas dragavståndstillägg.
  • Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.
  • Matavfall sorteras i gröna påsar som läggs i kärlet för hushållsavfall.
  • Kärl 2 vid Hemsortering töms varannan vecka.
  • Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall.
  • Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.

Senast ändrad: 19 december, 2018