Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avfallstaxan för verksamhet

Taxan uppdelad i en fast avgift, en rörlig abonnemangsavgift och eventuella tilläggstjänster.

Fast avgift per år

Verksamhet

1 020 kr/verksamhet

Abonnemangsavgift per år

Mat- och restavfall
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Tömning tre gånger/vecka

190 liter 1 445 kr 2 975 kr 6 935 kr
240 liter 1 825 kr 3 760 kr 8 760 kr
300-370 liter 2 900 kr 5 215 kr 11 145 kr 19 415 kr 
400 liter 3 135 kr 5 640 kr 12 045 kr 20 990 kr
600-660 liter 5 170 kr 9 035 kr 19 875 kr 34 635 kr
Matavfall i kärl, inte animaliska produkter
 

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Tömning tre gånger/vecka

140 liter 3 515 kr 7 665 kr 12 455 kr
140 liter i kombination med abonnemang för restavfall 1 490 kr 3 190 kr 4 920 kr
Mat- och restavfall i container
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Container 6 kbm* 54 755 kr 109 510 kr
Container 8 kbm* 73 010 kr 146 015 kr

*Container får bara användas tillfälligt eller vid särskilda skäl. Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall. Avgift för hyra tillkommer.

Mat- och restavfall i separata kärl
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Tömning tre gånger/vecka

190 liter 1 010 kr 2 025 kr 4 045 kr 6 070 kr
240 liter 1 280 kr 2 555 kr 5 110 kr 7 665 kr
300-370 liter 1 970 kr 3 940 kr 7 880 kr 11 820 kr
400 liter 2 130 kr 4 260 kr 8 520 kr 12 775 kr
600-660 liter  3 515 kr  7 025 kr  14 055 kr  21 080 kr 
Hemsortering
 

Tömning av kärl 1
en gång/vecka

Tömning av kärl 1
varannan vecka

370 + 370 liter  2 340 kr/år 1 170 kr/år
660 + 660 liter 5 750 kr/år 2 875 kr/år
Mat- och restavfall i bottentömmande behållare
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Extra tömning

< 1 kbm 6 690 kr 12 170 kr 26 770 kr 880 kr 
1,1-2 kbm 13 385 kr 24 335 kr 53 540 kr 1 465 kr
2,1-3 kbm 19 075 kr 34 680 kr 76 295 kr 2 195 kr
3,1-4 kbm 24 095 kr 43 805 kr 96 370 kr 2 925 kr
> 4 kbm 26 770 kr 48 670 kr 107 080 kr 3 655 kr
Restavfall i separata bottentömmande behållare
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Extra tömning

< 1 kbm 6 275 kr 11 410 kr 25 095 kr 880 kr 
1,1-2 kbm 11 410 kr 22 815 kr 50 195 kr 1 465 kr
2,1-3 kbm 16 255 kr 32 510 kr 71 525 kr 2 195 kr
3,1-4 kbm 20 535 kr 41 065 kr 90 345 kr 2 925 kr
> 4 kbm 22 815 kr 45 630 kr 100 385 kr 3 655 kr
Sorterat matavfall i separata bottentömmande behållare
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Extra tömning

< 1 kbm 6 275 kr 11 410 kr 25 095 kr 880 kr 
1,1-2 kbm 11 410 kr 22 815 kr 50 195 kr 1 465 kr
2,1-3 kbm 16 255 kr 32 510 kr 71 525 kr 2 195 kr
Tank för matavfall, per tömning
 

Schemalagd tömning

Ej schemalagd tömning

< 1 kbm 965 kr 1 375 kr
> 1 kbm 205 kr/påbörjad kbm 300 kr/påbörjad kbm
Hushållsavfall för verksamhet sommartid
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

190 liter 640 kr - -
240 liter 810 kr - -
300-370 liter  1 250 kr - -
400 liter 1 350 kr 2 705 kr 5 665 kr
600-660 liter 2 125 kr 4 245 kr 9 345 kr
Verksamhet på ö, hämtning säck 210 liter (11 gånger/år). 595 kr - -
Bottentömmande behållare restavfall samt mat- och restavfall sommartid
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Extra tömning

< 1 kbm 2 575 kr 5 150 kr 880 kr 
1,1-2 kbm 5 150 kr 10 295 kr 1 465 kr
2,1-3 kbm 7 335 kr 14 670 kr 2 195 kr
3,1-4 kbm 9 265 kr 18 535 kr 2 925 kr
> 4 kbm 10 295 kr 21 880 kr 3 655 kr

Tilläggstjänster

Dragavståndsavgift, per kärl och tömning
0-3 meter 0 kr
3-10 meter 7 kr
10-20 meter 14 kr
20-30 meter 28 kr
Utöver 30 meter 20 kr/10 meter
Extra tömning
Hushållsavfall eller hemsortering, efter beställning 440 kr/kärl
Verksamhet på ö, vid ordinarie hämtning 250 kr/säck
Verksamhet på ö, utöver ordinarie hämtning.
Enbart vecka 26, 28, 30 och 32
475 kr/säck
Latrin
Schemalagd hämtning varannan vecka, året runt. 8 940 kr
Schemalagd hämtning en gång/vecka, året runt. 17 875 kr
Schemalagd hämtning, sex hämtningar/sommar 3 000 kr
Extra latrintunna, utöver de nio som ingår i abonnemang
för hämtning under sommarperiod, i samband med
schemalagd hämtning.
530 kr

Extra hämtning, utöver ordinarie hämtning.
Enbart vecka 26, 28, 30 och 32.

Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning.

1 250 kr
  • Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Dragavstånd överstigande 3 meter godkänns av renhållaren endast vid särskilda skäl.
  • Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.
  • Matavfall sorteras i gröna påsar som läggs i kärlet för hushållsavfall.
  • Kärl 2 vid Hemsortering töms varannan vecka.
  • Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall.
  • Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.

Senast ändrad: 1 april, 2021