Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avfallstaxan för enskilda avlopp och fettavfall

Slamavskiljare, sluten tank, avskiljare för BDT-vatten, vacuum och minireningsverk, per tömning
  Schemalagd tömning Beställd tömning inom en vecka Tömning inom en dag eller på önskad dag Obligatorisk tömning
< 3 kbm 1 170 kr 1 345 kr 1 975 kr 1 635 kr
Tillägg över 3 kbm, per påbörjad kbm 310 kr 310 kr 310 kr 310 kr
Toalettvagn, tömning per kbm
  Vardag, kl. 7-16 Utanför ordinarie arbetstid 
Per toalettvagn och tömning. Slangdragning upp till 10 m och saneringsvätska ingår. 1 575 kr 3 085 kr
Fosforkälla*, inkl. behandling av filtermaterial
  Schemalagd tömning Beställd tömning inom en vecka
Säck eller kassett, upp till 500 kg: 2 625 kr/kolli 3 395 kr/kolli
Säck eller kassett, över 500 kg: 3 495 kr/kolli 4 110 kr/kolli
Tömning av anläggning med löst filtermaterial. Slangdragning 10 meter ingår. 2 620 kr/kbm 3 165 kr/kbm

*Beställning minst två veckor innan tömning. Kund ansvarar för påfyllning av fosforfiltermaterial.

Tömning fettavskiljare
  Schemalagd tömning Beställd tömning enligt ordinarie schema

Tömning inom en dag

< 1 kbm 965 kr 1 375 kr 2 110 kr
Tillägg över 1 kbm, per påbörjad kbm 390 kr 390 kr 390 kr

Tilläggsavgifter

Slangdragning, utöver 10 meter. Vid slangdragning över 50 meter krävs extra bemanning.
11-20 meter 60 kr
21-30 meter 125 kr
31-40 meter 300 kr
41-50 meter 500 kr
Jourtömning, under icke ordinarie arbetstid
< 3 kbm, per tömning 5 090 kr
> 3 kbm, per påbörjad kbm 310 kr/kbm
Bomkörning (Förgäves besök vid avtalad tid.) 615 kr
Extra bemanning 450 kr/timme
Spolning, enmansbetjäning 1 365 kr/timme
Nivåskillnad mer än 7 meter, slangdragning över 50 meter samt arbete med två tömningsfordon. 1 700 kr/timme
  • Ordinarie arbetstid är vardagar, kl. 7-16.
  • Vid timdebitering avses tid på plats, inte körtid till fastigheten. Minsta debitering är 30 minuter och därefter per påbörjad 30-minutersperiod.
  • Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, sluten tank, fosforfälla eller fettavskiljare. 
  • Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad när abonnemang med schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under den senaste 12- respektive 24-månadersperioden.

Senast ändrad: 1 april, 2021