Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avfallstaxan

Alla människor skapar avfall. Hur vi tar hand om det är upp till kommunerna. Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan, lokala föreskrifter och en avfallstaxa.

Avfallsplanen beskriver våra mål för avfallshanteringen, insamlingen och behandlingen av avfallet. De lokala föreskrifterna beskriver våra regler och på vilket sätt avfallshanteringen går till. Avfallstaxan ska täcka kostnaderna för avfallshanteringen.

Här kan du läsa de olika delarna i avfallstaxan

Allmänna bestämmelser

Hushåll

Fritidshus

Flerfamiljshus och samfälligheter

Verksamhet

Enskilda avlopp och fettavfall

Avfallstaxan i sin helhet

Avfallstaxan för 2019

Senast ändrad: 12 mars, 2019