Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Snö sett ovanifrån

Rullande återvinning

Dags att städa ur förråd och garage? Vi kommer till dig med vår nya tjänst rullande återvinning. Passa på att slänga trasiga föremål och miljöfarligt avfall i vår container. Hela och rena saker kan lämnas för återbruk. Att återvinna rätt är superlätt och nu gör vi det ännu enklare.

Hit kommer vi under hösten 2019

Bårstaberget 8 oktober

Tid: tisdag 8 oktober, kl 17.00-19.00.

Plats: bakom butiken Orren.

Saltskog 9 oktober

Tid: onsdag 9 oktober, kl 17.00-19.00.

Plats: grusplanen, Barrtorpsvägen/Silverstigen.

Fornbacken 10 oktober

Tid: torsdag 10 oktober, kl 17.00-19.00.

Plats: vändplanen vid husnummer 29-55.

Ronna 15 oktober

Tid: tisdag 15 oktober, kl 17.00-19.00.

Plats: korsningen Kämpevägen/Domarstigen.

Mölnbo 16 oktober

Tid: onsdag 16 oktober, kl 17.00-19.00.

Plats: bakom Abbes pizzeria och Skolvägen.

Järna 17 oktober

Tid: torsdag 17 oktober, kl 17.00-19.00.

Plats: bakom butiken Coop och Mossvägen 80-86.

Hölö 22 oktober

Tid: tisdag 22 oktober, kl 17.00-19.00.

Plats: vid IP/skolan.

Senast ändrad: 23 oktober, 2019