Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

En väggfasad med skylt som säger Cirkeln

Cirkeln i Lina

Gamla sopterminalen på Stathagsvägen 4 är omgjord till kvartersnära återvinning. Målet är att minska dumpning av sopor i området och att fånga upp saker för återanvändning.

Det här är ett testprojekt, om det visar sig fungera kan Cirkeln införas i fler områden i Södertälje.

Det du kan bära med dig till Cirkeln får du lämna

Cirkeln är till för dig som bor i Lina. Till Cirkeln kan du komma och lämna dina sopor till återvinning, det är fritt inträde. Välkommen till fots med förpackningar, farligt avfall, textilier och grovsopor. Det du kan bära får du lämna.

Prylar ska cirkulera - återanvändas

Våra gemensamma resurser här på jorden är ändliga. Vi måste hushålla med dem. Här kan du lämna hela och rena saker som kan återanvändas. Eller göra egna fynd från hyllorna.

Öppettider

Ons-torsdag kl. 17.00-20.00
Söndag kl.12.00-15.00

Varmt välkommen – din insats gör skillnad!

Senast ändrad: 3 mars, 2021