Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Skadeståndsanmälan

Pedagogisk text som beskriver gången och att det är viktigt att man har anmält skadan till sin hemförsäkring. George återkommer med underlag för detta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam rhoncus pellentesque risus. Donec blandit sem nec nibh placerat vehicula. Sed pretium lacus in pharetra fermentum. Nullam vestibulum pellentesque posuere. Donec eleifend sed mauris vitae gravida. Nam id nisl ut arcu ullamcorper finibus ac ut ligula.

Gäller anmälan privatperson eller företag?

Avseende

Skadeanmälan avser

Försäkringstagare

Redovisningsskyldig för moms?

Skadelidande

Redovisningsskyldig för moms

När och var inträffade skadan

Övriga upplysningar

Har skadeståndsanpråk framtällts?
Finns det vittnen till händelsen?
Har den skadelidande själv medverkat till skadan?
Har polisanmälan gjorts?

Utförlig beskrivning av skadans art, uppkomst och händelseförlopp

Personskada

Inträffade skadan under tjänsteutövning?
Inträffade skadan under resa till eller från arbete?
Har den skadelidande olycksfallsförsäkring?

Egendomsskada

Var egendom hyrd/leasad?
Är egendomen försäkrad i annat bolag?

Kompletterande upplysningar

Senast ändrad: 19 april, 2018