Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Årsrapporter

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv ska vi komplettera årsredovisningen med en årsrapport. Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om den ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, värdeutvecklingen, uppföljning av ägardirektiven, miljörapportering m.m.

Senast ändrad: 7 oktober, 2021