Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Viksbergs nya gröna skola

Lagom till höstterminen 2018 ska 420 elever i årskurs F-6 få kliva in genom dörrarna till sin nybyggda skola i Viksberg. Den nya skolan är ett Green Building-projekt som Telge Fastigheter genomför i samarbete med NCC. Det innebär att fastigheten byggs för att förbruka 25 procent mindre energi än vad Boverkets regler säger.

– Men vi ska förbättra de siffrorna ytterligare, berättar Ronny Eriksson, projektledare på Telge Fastigheter. Vi har satt kraven på 30 procent mindre energiförbrukning för att vi vill bygga bra hus med material som ska finnas kvar länge. Och som ger bättre förutsättningar för god undervisning.

Det gröna tänket i byggprojektet är genomgående. Naturen har fått stå modell för så väl byggnader som utomhusmiljö. Taken på idrottshallen ska prydas av solceller och sedum. Asfalteringen begränsas för att inte i onödan skada miljön och utomhusmiljön får planterade fruktträd och möjligheter till undervisning utomhus.

Skolan byggs i två plan. Markplanet kommer bland annat rymma matsal och tillagningskök, bibliotek och slöjdsalar. I övre plan kommer det finnas utrymmen för undervisning, administration och kontor. En bollplan och idrottshall kommer att finnas i anslutning till skolan, likaså en bil- och cykelparkering.

Fakta, Viksbergsskolan och Viksbergshallen
Byggstart: aug 2016.
Inflyttning: höstterminen 2018.
Kostnad: 209 mkr.
Antal elever: 420 elever i årskurs F-6.
Storlek: 3 500 kvadratmeter för skolan och 1 600 kvadratmeter för idrottshall.
Entreprenör: NCC Construction Sverige AB.