Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Strategisk samverkan väcker intresse internationellt

När bygg- och fastighetsbranschen i Danmark samlades för en seminariedag bjöds Taina Sunnarborg in för att föreläsa om Telge Fastigheters strategiska samverkan.

Telge Fastigheters byggnation av lokaler för Södertälje kommun har tidigare vunnit pris för bästa strategiska samarbete i San Fransisco. Det handlar om ett arbetssätt där fastighetsägare, hyresgäst och entreprenör på ett lyckat sätt samverkat i fler än 20 projekt. Dansk byggeri, IDA, NCC och MT Højgaard arrangerade en seminariedag för den danska bygg- och fastighetsbranschen och bland de andra talarna fanns bland annat Danmarks klimat-, energi- och byggminister.

– Danskarna har tidigare varit föregångare inom partnering men tappat tråden på sistone, medan utvecklingen här går åt andra hållet. Det finns numera minst ett tjugotal pågående strategiska samverkansavtal i Sverige, där en tidig samverkan och gemensam problemlösning minimerar extrakostnader och andra ovälkomna överraskningar under byggskedet. Det är naturligtvis väldigt roligt att det vi gör här i Södertälje uppmärksammas även internationellt, och med all rätt för det är en samarbetsform som fungerar, berättar Taina, projektchef på Telge Fastigheter.

Samverkan

Det unika med Telge Fastigheters arbetssätt är att alla parter är involverade och samarbetar redan från start. Genom att låta samma team både planera och bygga kan tidsplanen hållas, budgeten är gemensam och redan i ett tidigt skede har man kommit överens om skäliga arvoden.

Traditionellt är arbetsgången däremot en slags stafettväxling mellan de inblandade parterna och varje ändring från ursprungsplanen kostar både tid och pengar. Och ändringar tillkommer alltid. Priset riskerar att öka 10-200 procent mot ursprungliga priset just på grund av detta. Här finns pengar att spara med samverkansavtal. För varje projekt som genomförs blir alla involverade mer och mer samspelta och effektiviseringen resulterar i minskade kostnader.

Fastigheter som byggts av Telge Fastigheter i strategisk samverkan (ett urval)

Nybyggnationer
• Brunnsängskolan (NCC)
• Hovsjöskolan (NCC)
• Glasberga förskola – som blev utsedd till bästa EU GreenBuilding i Sverige 2013 (NCC)
• Glasberga vård- och omsorgsboende (Skanska)
• Kaxbergs förskola (NCC)
• Ljungbackens förskola (NCC)
• Hölö förskola (NCC)

Ombyggnader/anpassningar
• Igelsta grundskola, ombyggnation (Skanska)
• Kvarteret Elverket, anpassning av Telgekoncernens före detta huvudkontor till Barn & Ungdom, Södertälje kommun (Skanska)
• Kvarteret Skogsliljan, ombyggnad av gymnasielokaler till förskola och grundskola (NCC)