Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Leva som man lär

Hållbarhet och smarta energilösningar är en hjärtefråga för Telge Fastigheter. Många nybyggen och ombyggnationer utrustas med bland annat solpaneler. Nu pryds även taken på Telgekoncernens, där Telge Fastigheter ingår, huvudkontor av solpaneler.

– Hållbara och ekonomiska energilösningar behöver inte längre vara motsatser. Nu har äntligen priset på solpaneler sjunkit tillräckligt för att solinvesteringar även lönar sig ekonomiskt, berättar Egon Dahlgren, ansvarig för Telge Fastigheters energi- och miljöarbete. För bara några år sedan var det svårt att få igen investeringen men nu beräknar vi att solpanelerna på huvudkontorets tak är betalda inom 8-10 år. Och solpanelerna i sig kan generera el i 50 år. En bra investering både för Telgekoncernen och miljön.

De installerade solpanelerna beräknas generera 110 000 kWh per år. Personal och besökare i fastigheten kan i realtid följa elproduktionen genom en skärm i receptionen.

- Tack vare solpanelerna kommer vi att minska vårt koldioxidutsläpp med 74 ton per år. Det är jämfört med det årliga utsläppet för 20 bensin- eller dieselbilar (baserat på att varje bil kör 1500 mil/år), berättar Patrik Myrenius, projektledare Telge Fastigheter.

Telge Fastigheter siktar på att installera solpaneler på flera fastigheter och tittar nu över beståndet för att hitta lämpliga kandidater. För att en fastighet ska vara lämplig att installera solpaneler krävs bra solläge, att taket inte skuggas och att takkonstruktioner håller för den extra tyngden.