Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Historisk renovering av Holmbergska villan

Många fester och middagar har hållits i villan som byggdes i den dåtida moderna schweizerstilen 1885. Idag står delar av Holmbergska huset bevarat på Torekällberget. Telge Fastigheter förvaltar den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden så att besökare kan fortsätta njuta av den vackra arkitekturen.

Jöns Peter Holmberg var en framgångsrik storbyggmästare i Stockholm. Han blev förtjust den livliga och populära sommarstaden Södertälje och byggde därför sin sommarvilla på Värdsholmen, intill Södertälje kanal. Med sina 11 rum och vackra snickerier, ansågs den som en av de finaste i landet. Arkitekten Ernst Haegglund stod bakom denna och flera andra villor i staden. 1966 revs villan för att ge plats åt Scania-Vabis personalbostäder. Men den vackra matsalen och blomsterrummet skänktes till Torekällbergets museum där besökare från hela världen kan njuta av den än idag.

För att behålla det kulturhistoriska värdet utförs alla vård- och underhållsarbeten med traditionella material och färger. Under 2015 genomfördes den första renoveringen av fastigheten sedan den flyttades. Tak, takavvattning, fönsterbleck och fasad fick sig en noggrann genomgång så att de ska hålla i ytterligare några decennier. Fastigheten har målats med linoljefärg i sin ursprungliga rödbruna kulör med gröna fönsterkarmar. Nya tidstypiska takspiror sitter på plats och stuprännor är utbytta för att skydda fasaden mot skador.

- Att renovera kulturhistoriska fastigheter är lite speciellt, berättar Patrik Myrenius, projektledare Telge Fastigheter. Man måste vara extra uppmärksam och noggrann. Allt tar längre tid och det är många som behöver involveras.

Totalt har ett 15-tal personer varit involverade i planering och renovering, allt från projektledare på Telge Fastigheter och antikvarie på Södertälje kommun till besiktningspersonal och det upphandlade byggbolaget SGV Bygg AB.