Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ett vårdboende av världsklass

Nu pågår bygget av ett helt nytt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i Björkmossen, Södertälje. Uppdraget har Telge Fastigheter fått av Social- och omsorgskontoret som ser att kommunen växer och därmed också behovet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Visionen är att Björkmossen ska bli världens bästa vård- och omsorgsboende. Därför har representanter från äldreomsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet och PRO involverats i planeringen. Förutom själva bostäderna läggs det nu stort fokus på att skapa bra ljusmiljöer och gemensamhetsytor som biorum, vinterträdgård med eldstad, hobbyrum och matsal. Även trädgården får en viktig roll och kommer att smyckas med bersåer, odlingsmöjligheter och gemensamhetsytor för att de boende ska må så bra som möjligt.

Sommaren 2018 ska fastigheten stå färdig att ta emot sina första hyresgäster.