Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fastigheter i förändring

Sveriges storstäder har ett hårt tryck på sig idag och Södertälje är inget undantag. I takt med att vi växer behövs så väl bostäder som skolor och kommersiella lokaler. På många sätt är det en positiv utveckling, när vi får möjlighet att bygga och förvalta de fastigheter som efterfrågas.

På Telge Fastigheter fokuserar vi på hållbarhet. Med det menar vi både miljömässig-, kulturhistorisk-, ekonomisk- och samarbetsmässig hållbarhet. Vi har fastigheter som är helt nybyggda och vi har fastigheter som är nära 200 år gamla. Att förädla och förvalta dem är viktigt för vårt kulturhistoriska arv. Men lika viktigt är det att vi anpassar skolor efter våra barns behov och att vi bygger nya fastigheter med moderna planlösningar. Prioriteringarna är inte alltid enkla att göra. Därför har vi täta samarbeten både internt och externt, med fokus på just hållbarhet.

 

LiseLott Nilsson, vd Telge Fastigheter

Senast ändrad: 11 januari, 2019

Ett vårdboende av världsklass

Nu pågår bygget av ett helt nytt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i Björkmossen, Södertälje. Uppdraget har Telge Fastigheter fått av Social- och omsorgskontoret som ser att kommunen växer och därmed också behovet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Visionen är att Björkmossen ska bli världens bästa vård- och omsorgsboende. Därför har representanter från äldreomsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet och PRO involverats i planeringen. Förutom själva bostäderna läggs det nu stort fokus på att skapa bra ljusmiljöer och gemensamhetsytor som biorum, vinterträdgård med eldstad, hobbyrum och matsal. Även trädgården får en viktig roll och kommer att smyckas med bersåer, odlingsmöjligheter och gemensamhetsytor för att de boende ska må så bra som möjligt.

Sommaren 2018 ska fastigheten stå färdig att ta emot sina första hyresgäster.

Viksbergs nya gröna skola

Lagom till höstterminen 2018 ska 420 elever i årskurs F-6 få kliva in genom dörrarna till sin nybyggda skola i Viksberg. Den nya skolan är ett Green Building-projekt som Telge Fastigheter genomför i samarbete med NCC. Det innebär att fastigheten byggs för att förbruka 25 procent mindre energi än vad Boverkets regler säger.

– Men vi ska förbättra de siffrorna ytterligare, berättar Ronny Eriksson, projektledare på Telge Fastigheter. Vi har satt kraven på 30 procent mindre energiförbrukning för att vi vill bygga bra hus med material som ska finnas kvar länge. Och som ger bättre förutsättningar för god undervisning.

Det gröna tänket i byggprojektet är genomgående. Naturen har fått stå modell för så väl byggnader som utomhusmiljö. Taken på idrottshallen ska prydas av solceller och sedum. Asfalteringen begränsas för att inte i onödan skada miljön och utomhusmiljön får planterade fruktträd och möjligheter till undervisning utomhus.

Skolan byggs i två plan. Markplanet kommer bland annat rymma matsal och tillagningskök, bibliotek och slöjdsalar. I övre plan kommer det finnas utrymmen för undervisning, administration och kontor. En bollplan och idrottshall kommer att finnas i anslutning till skolan, likaså en bil- och cykelparkering.

Fakta, Viksbergsskolan och Viksbergshallen
Byggstart: aug 2016.
Inflyttning: höstterminen 2018.
Kostnad: 209 mkr.
Antal elever: 420 elever i årskurs F-6.
Storlek: 3 500 kvadratmeter för skolan och 1 600 kvadratmeter för idrottshall.
Entreprenör: NCC Construction Sverige AB.

Se några av våra fastigheter från ovan

Några av Telge Fastigheters byggnader och lokaler i Södertälje.

Strategisk samverkan väcker intresse internationellt

När bygg- och fastighetsbranschen i Danmark samlades för en seminariedag bjöds Taina Sunnarborg in för att föreläsa om Telge Fastigheters strategiska samverkan.

Telge Fastigheters byggnation av lokaler för Södertälje kommun har tidigare vunnit pris för bästa strategiska samarbete i San Fransisco. Det handlar om ett arbetssätt där fastighetsägare, hyresgäst och entreprenör på ett lyckat sätt samverkat i fler än 20 projekt. Dansk byggeri, IDA, NCC och MT Højgaard arrangerade en seminariedag för den danska bygg- och fastighetsbranschen och bland de andra talarna fanns bland annat Danmarks klimat-, energi- och byggminister.

– Danskarna har tidigare varit föregångare inom partnering men tappat tråden på sistone, medan utvecklingen här går åt andra hållet. Det finns numera minst ett tjugotal pågående strategiska samverkansavtal i Sverige, där en tidig samverkan och gemensam problemlösning minimerar extrakostnader och andra ovälkomna överraskningar under byggskedet. Det är naturligtvis väldigt roligt att det vi gör här i Södertälje uppmärksammas även internationellt, och med all rätt för det är en samarbetsform som fungerar, berättar Taina, projektchef på Telge Fastigheter.

Samverkan

Det unika med Telge Fastigheters arbetssätt är att alla parter är involverade och samarbetar redan från start. Genom att låta samma team både planera och bygga kan tidsplanen hållas, budgeten är gemensam och redan i ett tidigt skede har man kommit överens om skäliga arvoden.

Traditionellt är arbetsgången däremot en slags stafettväxling mellan de inblandade parterna och varje ändring från ursprungsplanen kostar både tid och pengar. Och ändringar tillkommer alltid. Priset riskerar att öka 10-200 procent mot ursprungliga priset just på grund av detta. Här finns pengar att spara med samverkansavtal. För varje projekt som genomförs blir alla involverade mer och mer samspelta och effektiviseringen resulterar i minskade kostnader.

Fastigheter som byggts av Telge Fastigheter i strategisk samverkan (ett urval)

Nybyggnationer
• Brunnsängskolan (NCC)
• Hovsjöskolan (NCC)
• Glasberga förskola – som blev utsedd till bästa EU GreenBuilding i Sverige 2013 (NCC)
• Glasberga vård- och omsorgsboende (Skanska)
• Kaxbergs förskola (NCC)
• Ljungbackens förskola (NCC)
• Hölö förskola (NCC)

Ombyggnader/anpassningar
• Igelsta grundskola, ombyggnation (Skanska)
• Kvarteret Elverket, anpassning av Telgekoncernens före detta huvudkontor till Barn & Ungdom, Södertälje kommun (Skanska)
• Kvarteret Skogsliljan, ombyggnad av gymnasielokaler till förskola och grundskola (NCC)

Historisk renovering av Holmbergska villan

Många fester och middagar har hållits i villan som byggdes i den dåtida moderna schweizerstilen 1885. Idag står delar av Holmbergska huset bevarat på Torekällberget. Telge Fastigheter förvaltar den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden så att besökare kan fortsätta njuta av den vackra arkitekturen.

Jöns Peter Holmberg var en framgångsrik storbyggmästare i Stockholm. Han blev förtjust den livliga och populära sommarstaden Södertälje och byggde därför sin sommarvilla på Värdsholmen, intill Södertälje kanal. Med sina 11 rum och vackra snickerier, ansågs den som en av de finaste i landet. Arkitekten Ernst Haegglund stod bakom denna och flera andra villor i staden. 1966 revs villan för att ge plats åt Scania-Vabis personalbostäder. Men den vackra matsalen och blomsterrummet skänktes till Torekällbergets museum där besökare från hela världen kan njuta av den än idag.

För att behålla det kulturhistoriska värdet utförs alla vård- och underhållsarbeten med traditionella material och färger. Under 2015 genomfördes den första renoveringen av fastigheten sedan den flyttades. Tak, takavvattning, fönsterbleck och fasad fick sig en noggrann genomgång så att de ska hålla i ytterligare några decennier. Fastigheten har målats med linoljefärg i sin ursprungliga rödbruna kulör med gröna fönsterkarmar. Nya tidstypiska takspiror sitter på plats och stuprännor är utbytta för att skydda fasaden mot skador.

- Att renovera kulturhistoriska fastigheter är lite speciellt, berättar Patrik Myrenius, projektledare Telge Fastigheter. Man måste vara extra uppmärksam och noggrann. Allt tar längre tid och det är många som behöver involveras.

Totalt har ett 15-tal personer varit involverade i planering och renovering, allt från projektledare på Telge Fastigheter och antikvarie på Södertälje kommun till besiktningspersonal och det upphandlade byggbolaget SGV Bygg AB.

Leva som man lär

Hållbarhet och smarta energilösningar är en hjärtefråga för Telge Fastigheter. Många nybyggen och ombyggnationer utrustas med bland annat solpaneler. Nu pryds även taken på Telgekoncernens, där Telge Fastigheter ingår, huvudkontor av solpaneler.

– Hållbara och ekonomiska energilösningar behöver inte längre vara motsatser. Nu har äntligen priset på solpaneler sjunkit tillräckligt för att solinvesteringar även lönar sig ekonomiskt, berättar Egon Dahlgren, ansvarig för Telge Fastigheters energi- och miljöarbete. För bara några år sedan var det svårt att få igen investeringen men nu beräknar vi att solpanelerna på huvudkontorets tak är betalda inom 8-10 år. Och solpanelerna i sig kan generera el i 50 år. En bra investering både för Telgekoncernen och miljön.

De installerade solpanelerna beräknas generera 110 000 kWh per år. Personal och besökare i fastigheten kan i realtid följa elproduktionen genom en skärm i receptionen.

- Tack vare solpanelerna kommer vi att minska vårt koldioxidutsläpp med 74 ton per år. Det är jämfört med det årliga utsläppet för 20 bensin- eller dieselbilar (baserat på att varje bil kör 1500 mil/år), berättar Patrik Myrenius, projektledare Telge Fastigheter.

Telge Fastigheter siktar på att installera solpaneler på flera fastigheter och tittar nu över beståndet för att hitta lämpliga kandidater. För att en fastighet ska vara lämplig att installera solpaneler krävs bra solläge, att taket inte skuggas och att takkonstruktioner håller för den extra tyngden.

Varsam restaurering av gammal Södertäljeprofil

Högst uppe på Orionkullen tronar gamla flickskolan och annexet ut över staden. Tidens tand har gått hårt åt fasaden på annexet som nu genomgått en restaurering.

Södertäljes stadsantikvarie har varit tydlig – det här är en byggnad med stort kulturhistoriskt värde och restaureringen måste anpassas därefter.

Huvudbyggnaden, gamla flickskolan, är en av tre bevarade byggnader i Södertälje från 1700-talet. 1865 byggdes ett fristående gymnastikhus, som nu går under namnet annexet, till skolan. De två husen hade olika byggnadsstilar, det skilde trots allt nästan 100 år mellan dem och med det nya byggnadstrender och – tekniker. Men i omgångar, först 1918 och nu 2015, har annexet fått flera karaktärsdrag av huvudbyggnaden.

Fasaden på annexet har restaurerats grundligt. Fönster, plåt och dörrar har fått kärleksfull omvårdnad. Men den mest iögonfallande skillnaden är fasadens puts som lagats och färgsatts med järnvitriol.

– Den uppmärksamme kanske lägger märke till att nyanserna på gamla flickskolan och annexet inte stämmer överens, berättar Jörgen Frändén, projektledare Telge Fastigheter. Men järnvitriolen oxiderar och mörknar med tiden, om några år kommer de att matcha varandra. Det är ett riktigt fint och hållbart pigment som håller i upp till 70 år med rätt underhåll.

Varuhuset Kringlan firar 50 år

Det är lördagen den 27 mars 1965. Dörrarna ska strax öppnas till Södertäljes nya stolthet – varuhuset Kringlan. Många Södertäljebor trängs och vill gärna vara först inne i varuhuset. Där inne finns något som få hade satt sin fot på då, nämligen rulltrappor.

Kringlan uppfördes under det som kom att kallas citysaneringen i Södertälje. Hela Södertälje centrum skulle moderniseras och gammal, icke-funktionell bebyggelse skulle bort. Först ut var Domus som stod klart 1961 (i dag Telgehuset). Metro öppnade sin livsmedelshall 1964, den största i landet enligt samtida artiklar i lokaltidningen.

Samtidigt med Kringlanhuset byggdes grannkvarteret som då inrymde varuhuset Epa (dagens Åhléns). Kringlans totala kostnad uppgick till 47,4 miljoner kronor och Epa-huset kostade 36 miljoner, vilket då var rekordsiffror i Södertäljes bebyggelsehistoria. Kringlanhuset ritades av arkitekterna och bröderna Erik och Tore Ahlsén och ägs i dag av Telge Fastigheter.

Köpmannakollektiv med moderniteter

Kringlan var ett köpmannakollektiv, störst i staden med en total affärsyta om 8 400 kvm och 400 parkeringsplatser. Och Kringlan var som sagt först i staden med rulltrappor – rulltrappor som man beräknade skulle kunna transportera inte mindre än 6 000 personer upp till det övre planet under en timme.

Firande av en kär 50-åring

Den 27 mars 2015 var en lika festlig tillställning som öppningsdagen för 50 år sedan. Tidigare anställda i varuhuset, före detta centrumchefer och politiker var speciellt inbjudna men dörrarna stod öppen hela dagen för alla Södertäljebor. Tårta och mousserande dryck delades ut. Underhållningen på scenen stod flera artister och den lokala ståuppkomikern Lasse Karlsson för.

Södertäljebornas bild av Kringlan

Inför Kringlans 50-årsdag uppmandes Södertäljeborna att gräva fram gamla Kringlanbilder i sina fotoalbum. Ett stort antal bilder av Kringlan under åren samlades in och i skyltfönstren mot Köpmangatan visades de upp. Tydligt är att Kringlan haft en betydande roll i staden, i såväl vardag som fest.

Noggrann planering av skolornas underhåll

De lagar och regler som ska följas i samband med fastighetsrenoveringar är många. När det gäller skolor och förskolor är det dessutom barn och ungdomar som ska tas hänsyn till. På Telge Fastigheter slås många kloka huvuden samman inför planering och prioritering av projekt.

På Telge Fastigheter arbetar idag 20-tal förvaltare, controllers, projektledare och chefer med att hålla koll på allt från ramverk för ljudnivåer och radon till miljö- och lagkrav. De erfarenheter och den kunskap som medarbetarna har är oumbärliga för att projekten ska flyta på effektivt och hållas inom budget. Och för att hinna med alla uppdrag är det viktigt att vara snabbt ute med upphandlingar, beställningar och entreprenörsavtal.

- Redan i november har vi en plan på vad som behöver göras nästa år, berättar Egon Dahlgren, förvaltningschef Telge Fastigheter. Och det är först när den årsplanen och budgeten är färdig som vi kan börja prioritera våra projekt.

Listan på planerade underhåll är lång

Drygt 70 skolor och förskolor står under Telge Fastigheters förvaltning. Omkring 250 000 kvadratmeter lokaler ska förvaltas, renoveras och underhållas efter de behov som dyker upp. Under 2015 genomfördes över 200 projekt, allt från ytskikts- och köksrenoveringar till fasadarbeten och byten av tak. Bland annat fick Ronnaskolan en invändig renovering av sin matsal, nya mattor, belysning och målning. På Ekens förskola i Enhörna byttes gamla radiatorer ut till nya med bättre styrfunktioner, ny belysning sattes in, väggarna målades och utrymmen byggdes om för att bättre passa verksamheten.

- Vi arbetar mycket med prioriteringen av projekten, säger Egon. Vi använder oss av en skala 1-3, där prio ett alltid är viktigast. Det kan handla om takrenoveringar, ventilation och säkerhet. Ytskiktsrenoveringar är också viktiga men oftast inte akuta för fastigheten. De klassas som prioritering tre.

Grön idrottshall

Idrottshallen i Västergård i Södertälje totalförstördes i en brand 2013. Ett hårt slag för ett flertal idrottsföreningar som nyttjade hallen. Drygt ett år senare gick startskottet för bygget av den nya hallen, med namnet Västergård Arena.

Telge Fastigheter, i ett strategiskt partneringprojekt med NCC, byggde hallen som invigdes i juni 2015. Den nya hallen anpassades bland annat för att klara Svenska Superligans, SSL, krav för att kunna hålla elitseriematcher i innebandy. Hallen är även anpassad för elitmatcher i bordtennis.

– Det här innebär bland annat att vi har byggt en läktare med plats för drygt 1 000 åskådare, att omklädningsrummen är större för att rymma bland annat massagebänkar och förberett för tv-sändningar från hallen, berättar Stefan Björndal, projektledare på Telge Fastigheter och ansvarig för bygget av Västergård Arena.

Hallen används av ett flertal idrottsföreningar i Södertälje och både Torekällgymnasiet och Wendela Hebbegymnasiet använder hallen för skolgymnastik.

Sweden Green Building Council

Byggnaden är certifierad genom Sweden Green Building Council vilket innebär att hallen är miljövänlig och har låg energiförbrukning.

Fakta Västergård Arena

Storlek: 3 250 kvm
Kostnad: 75,5 mkr
Byggstart: juni 2014
Färdig: juni 2015
Energiförbrukning: Green Building-certifierad med en energiförbrukning som ligger 30 procent lägre än Boverkets krav. LED-belysning.

Miljönären

Vanessa och hennes klasskamrater på Brunnsängsskolan i Södertälje är miljöhjältar. Se filmen om hur de bidrar till en bättre miljö på ett enkelt sätt.

3D-glasögon och armband med ringklocka

Telge Fastigheters årliga teckningstävling för Södertäljes fjärdeklassare är avgjord. Priset har delats ut till klass 4A på Stålhamraskolam för den fantasirika och färggranna teckning som ritats av Sam Mardini.

Motiveringen till vinnarbidraget lyder:

"Med lekfulla färger och smarta lösningar har årets vinnare av Telge Fastigheters teckningstävling visat att en framtida skolgård vi både inspireras av och längtar till. Vi ser fram emot 3D-glasögon, personliga armband med ringklocka för rastens slut och robotlek bland mycket annat. Årets vinnarbidrag är ritat av Sam Mardini i 4A på Stålhamraskolan." 

Hemlig prisutdelning

Den 12 januari 2018 besökte klassen Stadshuset för att, som de trodde, gå en guidad tur. I stället visade det sig vara en överraskning att klassen vunnit teckningstävlingen. 4 000 kronor har de nu fått till sin klasskassa. Dessutom hänger Sams teckning som tavla på Stadshuset för att kunna beskådas av allmänheten.