Fjärrvärmepriser och villkor

Priserna gäller för villor, flerfamiljshus, industrier och lokaler från och med 2017-01-01. Fjärrvärmepriset består av en energiavgift baserad på fastighetens energiförbrukning och en effektavgift baserad på fastighetens maximala effektbehov, vilket beskrivs av debiteringseffekten (E-värdet).

Fjärrvärmepriser för 2018 >>

Taxa 0, småhus (villor och radhus)

Taxa 0, småhus (villor och radhus)
 Inkl. moms
Fast avgift 5 000 kr
Energiavgift 635 kr/MWh
Priser inkl. moms
Kundkategori småhus, (nya prismodellen)
Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav fast (effekt) del under åretVarav rörlig (energi) del
15 000 14 529 kr 5 000 kr 9 529 kr
20 000 17 706 kr 5 000 kr 12 706 kr
30 000 24 059 kr 5 000 kr 19 059 kr
40 000 30 412 kr 5 000 kr 25 412 kr
      Priser inkl. moms
Taxa 0, småhus gamla prismodellen. Inga nya anslutningar.
 Inkl. moms
Effektavgift 655 kr x E *
Energiavgift maj-oktober 495 kr MWh
Energiavgift november-april 669 kr MWh

* E = debiteringseffekten

Taxa 1-3, hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus

Taxa 1-3, hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus
  Exkl. moms
Maj-oktober 424 kr/MWh
November-april 554 kr/MWh
Effektavgift
  Kronor/år exkl. momsKronor/år exkl. moms
Taxa 1: 1 - 599 kW 498 kr/kW x E 0
Taxa 2: 600 - 2 999 kW 447 kr/kW x E 28 800
Taxa 3: 3 000 kW och större 389 kr/kW X E 196 800
Kundkategori flerbostadshus
MWh/årEffekt, fast delEnergi, rörlig delTotalt
80 18 114 kr 41 753 kr 59 867 kr
193 43 700 kr 100 730 kr 144 430 kr
500 113 212 kr 260 959 kr 374 171 kr
1 000 226 424 kr 521 918 kr 748 341 kr
      Priser exkl. moms
Kundkategori lokaler
MWh/årEffekt, fast delEnergi, rörlig delTotalt
80 23 432 kr 41 753 kr 65 185 kr
193 56 530 kr 100 730 kr 157 260 kr
500 146 450 kr 260 959 kr 407 409 kr
1 000 292 900 kr 521 918 kr 814 818 kr
      Priser exkl. moms

Byggvärme

Vi kan under vissa förutsättningar leverera tillfällig värme till nybyggnadsprojekt inom befintligt fjärrvärmenät under den period som bygget pågår. Byggvärmen fungerar som den vanliga vattenburna värmen, din undercentral kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Anslutningsavgift kan bli aktuellt. Priset för byggvärme innehåller bara energiavgift, inga fasta avgifter.

Anslutningsavgift
  EffektavgiftEnergiavgift, exkl. moms
På förfrågan 0 kr/kW 82,4 öre/kWh

Senast ändrad: 04 december