Om bolaget Telge Hovsjö

Telge Hovsjö äger och förvaltar 1 655 lägenheter i stadsdelen Hovsjö.

Vårt uppdrag

Vi ska aktivt ta tillvara Hovsjös unika sidor, bland annat omkringliggande miljöer och föreningsliv. Vi ska:

  • arbeta aktivt och nytänkande för att minska segregationen
  • arbeta för att boende ska ha avgörande inflytande över förändringsprocessen
  • arbeta i nära samarbete med kommunala förvaltningar, föreningsliv, myndigheter och intresseorganisationer
  • vid nyproduktion och ombyggnation skapa blandade upplåtelseformer.

Vår affärsidé

Hovsjö ska bli modellen för Europa när det gäller samhällsbyggnad. I Sverige kan vi kalla det folkhemsrenovering. Vi ska förbättra och utveckla boendet genom att arbeta aktivt och nytänkande.

Våra tjänster

Vi har har 1655 lägenheter/radhus i vårt bestånd, varav 243 är radhusbebyggelse. Samtliga våra bostäder, på 1 rok till 5 rok, är byggda under 1971-75 och är en del av det så kallade miljonprogrammet.

Vårt område

Våra fastigheter finns i ett naturskönt område med blandad bebyggelse av flerfamiljshus och radhus. Stadsdelen ligger i utkanten av Södertälje med aktiva lokala föreningar. Vill du bo hos oss kan du söka bostad här.

Styrelse

Pontus Åström, ordf.
076-819 84 71

Patrik Derk, vd
08-550 229 96 

Ledamöter

Lennart Rendik (V), 1:e vice ordförande
Lukas Hållkvist (M), 2:e vice ordförande
Ingvar Wallin (S)
Jonny El Zaouki (MP)
Metin Hawsho (FP)
Tommy Hansson (SD)

Suppleanter

Nicme Ilia (S)
Maha Chamoun (S)
Maria Bergbäck (MP)
Mari Lööf (V)
Monir Isak (KD)
Sabri Madoson (C)
Beata Kuniewicz (SD)

Sammanträden

28 januari
22 april
3 juni
16 juni, extrainsatt
7 september
5 oktober
7 december
11 januari 2016

Styrelseprotokoll
20152014
Protokoll 5 Protokoll 5
Protokoll 4 Protokoll 4
Protokoll 3 Protokoll 3
Protokoll 2 Protokoll 2
Protokoll 1 Protokoll 1

 

Vår vision

Vi har en vision hur vi vill och önskar att Hovsjö ser ut år 2020. Här kan du ladda hem visionen.

Senast ändrad: 07 juli