Bevattningsförbud i Södertälje och Nykvarns kommuner

Det är ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige idag. I Södertälje och Nykvarns kommuner är situationen så allvarlig att bevattningsförbud införs. Förbudet gäller alla med kommunalt vatten, även näringsliv och föreningar, från och med 2 maj 2017 tills vidare. 

Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Vad har hänt?

Telge Nät bevakar och mäter nivåerna på grundvatten regelbundet. I normala fall byggs förråden av grundvatten upp under den kalla årstiden, för att användas under den varmare säsongen. Men inför årets sommar har utgångsläget försämrats. Långa och torra perioder har bidragit till att grundvattennivåerna inte återhämtat sig som de brukar. Därför står vi nu inför utmaningen att få vattnet att räcka till under en hel sommar.

Bevattningsförbudet innebär att:

  • Du inte får fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Besök istället våra simhallar och badsjöar.
  • Du inte får använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
  • Du inte får tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
  • Du inte får använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

 ABVA - allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun.

Undantag för vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna. Dessa kan du läsa mer om under Frågor & svar.

Samhällsviktig verksamhet tillhör även undantagen för bevattningsförbudet.

Samhällsviktig verksamhet, definition

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa.

*Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet, såsom el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.