Vårt verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde

Vi står för de allmänna vattentjänsterna inom Södertälje kommun och ser till att ditt dricksvatten är bland det renaste i världen. Vi tar också hand om avlopp för både hushåll och företag och underhåller ledningsnätet. På kartan ser du gränserna för våra verksamhetsområden.


Visa Våra verksamhetsområden - VA på en större karta