Vårt dricksvatten

Sverige ligger i topp i världen när det gäller tillgång till vatten av mycket god kvalitet. Detta märks särskilt väl i Södertälje och Nykvarns kommuner där vattnet, tack vare naturlig rening, är av högsta kvalitet.

Vårt vatten

Knappt en procent av allt vatten på jorden är sötvatten som kan användas till att framställa dricksvatten. Därför bör vi vara väldigt försiktiga om vår värdefulla resurs. Även om vi har reningsverk som renar och återför vattnet till kretsloppet kan du räkna med att de ämnen du spolar ner på ett eller annat sätt hamnar någonstans i naturen.

För att vårt vatten ska ha en fortsatt hög kvalitet är det viktigt att vi alla tar hand om det på rätt sätt. Det gör vi genom att bara spola ner sådant i avloppet som kommer från kroppen. Tops, bomull, våtservetter och liknande slängs i soptunnan. Då reningsverket inte är byggt för att rena vattnet från mediciner, miljöfarliga ämnen och kemikalier får dessa ämnen aldrig slängas i avloppet. De ska lämnas för återvinning istället. 

Hög kvalitet och naturlig rening

Södertäljes invånare använder i genomsnitt 180 liter vatten per person och dag. Sötvattnet som används för att producera dricksvattnet kommer från Mälaren och renas på naturlig väg via Malmsjöåsen. Hela processen, från att vattnet tappas upp till att du får hem det till din kran, tar cirka tre månader.

Med regelbundna kontroller håller vi på Telge Nät noga koll på kvaliteten av vattnet. Och eftersom reningen i Malmsjöåsen sker genom en naturlig sil av grus och sten behövs det inte tillsättas mer kemiska tillsatser än vad som krävs för att ledningarna ska hålla sig i bra skick.

Vi står för hela vattenförsörjningen för tätorterna Södertälje, Ekeby, Tuna by, Järna, Hölö, Mölnbo och Nykvarn. 2012 producerades ca 10 753 000 m3 dricksvatten. Varje dygn pumpar vi normalt ut nästan 29 500 m3/dygn.

Rent och gott för drygt 2 öre per liter

Som boende i Södertälje kommun med kommunalt vatten tillhör du Södertäljes VA-kollektiv. Med det menas att du, tillsammans med övriga anslutna till kommunalt vatten och avlopp, äger de allmänna VA-anläggningarna, så som ledningar, pumpstationer och verk. Det är också VA-kollektivet som står för investeringar och kostnader för VA-nätet. Det är du med och finansierar genom att du betalar din VA-taxa.

I Södertälje kostar dricksvattnet drygt 2 öre per liter. En normalförbrukare betalar då knappt 5 kronor om dagen för sitt vatten. I det ingår inte bara själva vattnet utan även rening, transporter, drift och underhåll av vattenverk och ledningsnät

PFAA inget problem för Södertäljes dricksvatten

Provtagning av råvatten från Mälaren och distribuerat dricksvatten i april 2014 visar att den totala halten av PFAA i Södertäljes dricksvatten ligger tio gånger lägre än Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgräns och hundra gånger lägre än det hälsobaserade riktvärdet. Halterna av PFAA i Södertäljes dricksvatten ligger alltså betydligt lägre än vad Livsmedelsverket bedömer som hälsorisk. Analyserna har utförts av ackrediterad laboratorium.

Mitt Vatten

Sveriges kommuner - för rent vatten, jobbar för att uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten så att vi har tillgång till det även i framtiden. Mitt Vatten är ett initiativ från Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Tillsammans jobbar vi för en hållbar utveckling och en framtid med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Läs mer i Svenskt vattens pdf "Värt att veta om vatten".

Lämna vattenmätarställning

Här kan du lämna aktuell vattenmätarställning

Vattenavstängning

Här kan du beställa vattenavstängning.

Kapacitetsprov av sprinkleranläggning

Här kan du som företagare beställa kapacitetsprov av sprinkleranläggning.

Telge Nät är VA-huvudman för Södertälje kommuns allmänna VA-anläggning och ansvarig för produktion och distribution av dricksvatten, bortledande och omhändertagande av avlopp från hushåll och industrier samt drift och underhåll av hela ledningsnätet fram till fastighetsgräns.


Senast ändrad: 21 januari