Råd och regler

Tänk på att handfat, golvbrunn, diskho eller toalett inte är några soptunnor. Spola bara ner toalettpapper och sådant som kommer från kroppen, då går vattnet lättare att rena. Köksavfallskvarn är inte tillåtet att koppla in på det allmänna ledningsnätet.

Saker som inte ska hamna i avloppet

Det orsakar stora problem med stopp i avloppsledningarna i hus, i ledningsnätet och i reningsprocessen.

  • Våtservetter, bomullstussar och tops
  • Bindor, trosskydd eller tamponger
  • Rakblad eller tandtråd
  • Kondomer
  • Kattsand, häll sanden i soporna
  • Matolja och stekfett
  • Cigarettfimpar (innehåller miljöfarligt kadmium)
  • Övriga saker som strumpor, underkläder, leksaker, sköldpaddor, fiskar eller annat. 

Lämna kemikalier och färgrester till återvinningcentralen eller miljöbilen. Mediciner lämnar du till apoteket.

Enkla vardagstips

  • Använd miljömärkta rengöringsmedel.
  • Överdosera inte disk- och tvättmedel.

Livsmedelsanläggning

Kontakta vår växel, 08-550 220 00, om du har frågor vattenkvaliteten.

Fettavskiljare

Vi tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag. Vårt ledningsnät är utformat för att ta emot avloppsvatten av hushållskaraktär.

I de bestämmelser som gäller får inte fastighetsägare eller näringsidkare släppa ut fett i större mängder. Med större mängder menas större än vad som finns i normalt avloppsvatten från hushåll.

Oljeavskiljare

Utsläpp av oljeprodukter orsakar problem i både naturmiljö och avloppsnät. För avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket kan olja leda till störningar i reningsprocessen, vilket i sin tur kan resultera i ett sämre reningsresultat.

Oljeavskiljare ska användas av samtliga verksamheter där det förekommer risk för utsläpp eller spill av olja till natur eller avloppsnät. Södertälje kommuns miljökontor är ansvariga för tillsyn och kontroll.

Fordonstvätt

Biltvätt bör helst göras i tvättanläggning som har bra reningsutrustning. I annat fall bör bilen tvättas i garage som har oljeavskiljare. Om man tvättar bilen utomhus ska man se till att tvättvattnet inte rinner direkt ner i gatubrunn, lening eller dike som mynnar i sjö eller vattendrag. Använd miljöanpassade rengöringsmedel som är skonsamma för naturen.

I tvättvattnet från fordonstvättanläggningar finns oljeprodukter, metaller och andra organiska och oorganiska ämnen, dessa ska tas omhand i en oljeavskiljare.

Föroreningarna kommer från tvättkemikalier, smuts från vägbeläggning, fordon och däck. Sådana ämnen kan vara giftiga, svårnedbrytbara och bioackumulerbara och därför är det mycket viktigt att utsläppen av dessa begränsas.

Sprinkleranslutning

På anmälningsblanketten kan fastighetsägaren meddela om fastigheten ska installera sprinkleranläggning samt om extra servis önskas för det. Efter inkoppling ska avtal upprättas för brukande av sprinklers samt att erlägga en årlig avgift för densamma.

Ta hand om villapumpen

Tänk på att du själv är ansvarig för driften och underhållet av villapumpen.

Reklamation/skadeståndsanmälan

Här kan du lämna en reklamation/skadeståndsanmälan.

Informationsmaterial och pdf:er

Stopp för fett i avloppet

Svarsblankett för installation av fettavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare

Journalblad för slam och oljeavskiljaranläggningar

Fordonstvätt

Krav sprinkleranslutningar

Sprinkleravtal

Återströmningsskydd

Ta hand om villapumpen

Tips och råd villapumpen


Senast ändrad: 30 december