Att tänka på vid översvämning

Extrema skyfall kan bidra till att gator och ledningsnät inte hinner leda bort vattnet. Som husägare har du ett ansvar att skydda dig och ditt hus.

Så här kan du förebygga översvämning

 • Rensa hängrännor och stuprör.
 • Vid spolning av tak se till att mossa inte ramlar ned i stuprören och täpper till dräneringen.
 • Hålla utomhusbrunnar fria – tänk på att du själv är ansvarig för brunnar/kopplingar/rör inne på din tomt.
 • Hålla extra koll på gallerbrunnar ute på gatan och att de inte är igensatta. Är du osäker på var din närliggande gallerbrunn finns går det bra att höra av sig till kommunen.
 • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker från källare om det föreligger risk för översvämning.
 • Kontrollera elanordningar som kan vara i riskzonen.
 • Se över hur vattnet avleds på den egna tomten så att avrinningen och det egna avloppet fungerar.
 • Enkla barriärer ger ett gott skydd vid mindre översvämningar. Dessa kan du göra själv genom att bygga en vall av till exempel sandsäckar.
 • Det kan hjälpa att täcka över golvbrunn, toaletter och andra avlopp, till exempel med en vattenfylld hink.
 • Se över din hemförsäkring så du vet vilka villkor som gäller.
 • Ett tips är att skaffa enklare pumpanläggning på egen hand om du vet att ditt område är utsatt för översvämningar.
 • Inred inte källaren med vattenkänsliga material.

Om du drabbas av översvämning

 • Stäng av strömmen om det finns risk för kortslutning. 
 • Tänk på hygienen vid kontakt med avloppsvatten.
 • Flytta värdefulla ägodelar till säkrare ställen.
 • Sätt in avfuktare snarast möjligt.
 • Montera bort golvlister för att undvika mögel.
 • Vädra ordentligt.
 • Dokumentera skador och kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Anmäl att du drabbats till kundservice.

Reklamation/skadeståndsanmälan

Här kan du lämna en reklamation/skadeståndsanmälan.


Senast ändrad: 30 december