Vattenpriser

Vattentjänsterna vi levererar till dig betalar du med VA-avgifter. VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad utan några bidrag och bygger på självkostnadsprincipen. Det betyder att verksamheten ska vara självfinansierad. Finansieringen sker genom avgiftsuttag (VA taxa). VA-ekonomin är redovisningsmässigt skild från Telges övriga ekonomi.

Vid en genomlysning av VA-ekonomin 2013 framkommer det att de höjningar som aviserats tidigare inte kommer att vara tillräckliga för att nå balans i VA-ekonomin. Det är främst tre saker som påverkar taxan. Det handlar bland annat om Syvabs ökade kostnader för att hantera slammet. Samt kostnaderna för metanol, som krävs för att rena vattnet. Priset på metanol har ökat samtidigt som behovet av metanol blivit större för att klara av att möta ökade krav på rening. Därutöver har Södertälje ökat överföringen av spillvatten till reningsverket i förhållande till de övriga ägarna. 

Här kan du läsa mer om att VA-taxan justeras.

Brukningsavgifter 2015
Brukningsavgifter 2014

VA-taxa 2015
VA-taxa 2014

Årliga brukningsavgiften

Den årliga brukningsavgiften ska erläggas när anläggningen kopplas in och vatten är påsläppt till fastigheten. Avgiften betalas enligt faktura eller via autogiro per månad.

Du som är kund och använder vattentjänsterna betalar brukningsavgift månadsvis. Brukningsavgiften är uppbyggd på samma sätt för alla kunder:

 • Fast avgift för dricksvatten och spillvattenavlopp
 • Fast avgift för dagvatten
 • Rörlig avgift för varje kubikmeter vatten du använder

Moms 25 procent tillkommer.

Exempel

För en enfamiljsfastighet kan avgifterna för närvarande se ut så här, inklusive 25 procent moms.

 • Grundavgift (vatten och spillvatten) 2 785kr kr/år
 • Dagvattenavgift (hel avgift) 992 kr/år
 • Rörlig avgift (vatten och spillvatten) 18.41 kr/m3
 • Tillfällig rörlig avgift 3.65 kr/m3
 • 1 m3 vatten kostar 22.06 kr

Bra att veta

 • Vi har en egen ekonomi helt skild från annan verksamhet och vi går inte med vinst.
 • Det du betalar i VA-avgift används bara till allmänt vatten och avlopp och det är bara VA-kunderna som betalar för VA-verksamheten. (Ej skattefinansierat).
 • Avgifterna bestäms av vår VA-taxa. Hur taxan ser ut styrs av vattentjänstlagen och konstruktionen beslutas av kommunfullmäktige.

Senast ändrad: 15 januari