Unik kretsloppsanläggning för toalettvatten invigd

Publicerad: 2012-08-21

Intresset var stort och över 100 personer, däribland ett 30-tal internationella jordbruksjournalister, hade samlats när Södertäljes senaste miljösatsning invigdes under högtidliga former av miljöminister Lena Ek (C). Ministern klippte band och kopplade på slangen till den första laddningen toalettvatten som nu ska omvandlas till växtnäring.

Behandlingsanläggningen, som omvandlar lokalt uppsamlat klosettvatten från enskilda tankar till näringsrik växtnäring för spridning på åkermark i ett lokalt kretslopp, ligger utanför Södertälje. Anläggningen ska driftas av den lokale lantbrukaren Jan-Christer Carlsson.

Jag hoppas att den här satsningen är startskottet för det stora kretsloppstänktet i Sverige. Det är viktigt att näringsämnena återförs till jorden, säger Jan-Christer Carlsson.

Behandlingsanläggningen är unik i sin process. Den tar emot avloppsavfall från 500-700 slutna tankar från närområdet. Genom en särskild process renas avloppsvattnet och omvandlas till näringsrik växtnäring som kan återföras till åkermarken.

Anläggningen fyller ett viktigt behov för att minska övergödningen av Östersjön.  Här i området finns många små sjöar med dålig ekologisk status, mestadels på grund av övergödning, säger Lena Ek (C).

Telge Nät, Södertälje kommunen och LRF ligger bakom anläggningen som ligger i linje med regeringens miljömål som säger att senast år 2015 ska minst 60 procent av den fosfor som finns i toalettvatten utnyttjas som växtnäring, varav minst hälften ska tillbaka till produktiv jordbruksmark. Projektet medfinansieras av Stockholms länsstyrelse med LOVA-medel och Baltic Sea Action Plan-fonden. 

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Calo, projektledare Telge Nät, 08-550 221 26.

Fler nyheter

Din sökning gav inga träffar.
Visa fler nyheter
Det finns flera resultatsidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Nästa »
Till vårt nyhetsarkiv >

Senast ändrad: 19 juli