Byggplats Brunnsängskolan

Publicerad: 2012-02-14

Planerna har funnits länge och förslagen har varit många under åren, men nu äntligen är bygget i full gång. Efter en intensiv byggperiod kommer skolans 750 elever och deras lärare att kunna flytta in i sin nya skola till höstterminen 2013. 

Bygget av den nya Brunnsängskolan är i full gång. Den två våningar höga skolan byggs enligt Södertälje skolmodell som är ett nytt sätt att tänka kring pedagogik där skollokalerna stödjer lärandet med öppna, kreativa ytor och samarbete över årskurserna.  

 – Den gamla skolans revs i somras och under höstterminen sprängde man samtidigt som vi hade undervisning. Det är en ny vardag för oss och eleverna, och det ställer stora krav på säkerheten att ha en byggplats på skolgården. Men jag tycker att det går förvånansvärt bra. Vi har ett mycket gott samarbete med både Telge Fastigheter och NCC, säger skolans rektor Gudmund Rosenqvist.

Provisoriska lekplatser under byggtiden

En stor del av skolgården är avstängd. För att ge eleverna större yta har personal- och besöksparkeringen tagits bort och intilliggande lekplatser används ibland av de yngre barnen. De byggnader som finns kvar används maximalt och pedagogernas uppfinningsrikedom sätts på prov för att skapa en bra undervisningsmiljö under byggtiden. Men trots de utmaningar som bygget medför är både personal och elever glada över att få en ny skola, berättar Gudmund Rosenqvist.

Skolan byggs i strategisk partnering mellan Telge Fastigheter och NCC. Konceptet är väl beprövat och är en strukturerad samarbetsform som involverar alla parter i bygget. Som alla Telge Fastigheters nybyggda fastigheter är den Greenbuildingcertifierad med en energiförbrukning som ligger minst 25 procent under normen.

Skolans inriktning ska synas tydligt

Brunnsängskolan har en inriktning mot NO och teknik, något som kommer att synas i både undervisningen och i själva byggnaden och dess inredning. Peter Hornwall, projektledare på Telge Fastigheter, berättar:

– Skolan är delaktig under hela processen, och de har många bra tankar om utformningen som vi försöker tillgodose så långt det är möjligt. I fasaden präglas till exempel ett mönster med teknik- och vetenskapssymboler och i anslutning till skolans hjärta finns ett sciencetorg där man kan labba och experimentera. Utomhus ska det finnas möjlighet till undervisning i olika former.

Inflyttning till hösten 2013

När höstterminen 2013 ringer in ska skolan vara klar, och Gudmund Rosenqvist är övertygad om att det kommer att bli ett lyft för hela Brunnsäng.

– Den gamla skolan har funnits här sedan 1950-talet och det märktes verkligen att den var gammal och sliten. Vi har mycket att vinna på att det blir nytt och funktionellt, framför allt eleverna. De är verkligen värda en ny skola.  

Fakta om bygget

Brunnsängskolan utomhus
  • Byggstart: april 2011
  • Inflyttning: höstterminen 2013
  • Storlek: 7 700 kvadratmeter
  • Kostnad: 245 mkr
  • Antal elever: 750
  • Årskurs: F-9
  • Tillagningskök: 1000 portioner
  • Arkitekt: Sven Staiger
  • Entreprenör: NCC Construction Sverige AB

Strategisk partnering

Vad? En strukturerad samarbetsform där beställare och entreprenör jobbar tätt tillsammans genom hela byggprocessen.
Varför? En gemensam målsättning höjer kvaliteten och sänker kostnaderna.
Vilka? NCC, Skanska och Arcona har ett strategiskt partneringavtal med Telge Fastigheter.
Hur? Metoden bygger på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskompetenser kommer projektet till godo.
När? Vid alla Telge Fastigheters större om-, till- och nybyggnationer.

Fler nyheter

Din sökning gav inga träffar.
Visa fler nyheter
Det finns flera resultatsidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Nästa »
Till vårt nyhetsarkiv >

Senast ändrad: 19 juli