Våra nybyggen

När vi bygger nytt använder vi ny teknik för att på både kort och lång sikt bidra till en bättre miljö. Läs mer om hur vi gör det.

Under ett par års tid har vi genomfört ett antal nybyggen, som t ex Hovsjö- och Brunnsängskolan. Just nu har vi inga pågående nybyggen.


Senast ändrad: 16 oktober