Aktuell driftstatus för vatten, återvinning, fjärrvärme, el- och stadsnätet

Vissa tider på dygnet, när vi endast har jourhavande i tjänst, kan informationen dröja något. Vid en driftstörning ligger vårt fokus på att åtgärda avbrottet. Vårt mål är så klart att snabbt ge mer information.

Karta för elnät

Karta för fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp

Vill du få avbrottsinformation direkt i din telefon via sms? Anmäl (eller avanmäl) dig här.

Arbete med fjärrvärmeledningar

Vi kommer med start den 2 juli börja tappa en del av våra fjärrvärmeledningar för årligt underhållsarbete. Utloppet ligger vid Scaniasjön (Saltskogsfjärden) och tappningen kommer att innebära att vattnet kan komma att färgas grönt. Den gröna färgen beror på pyranin, som är ett tillsatt färgämne för att kunna lokalisera eventuella läckage på fjärrvärmenätet.

Färgämnet är ofarligt men har en disktinkt grön färg.

Driftkarta för elnät

Till toppen av sidan

Driftkarta för fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp

Till toppen av sidan