Vårt verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde

Via vårt 230 kilometer långa ledningsnät distribuerar vi fjärrvärme till nästan 30 000 kunder i Södertäljes, Järnas och Nykvarns tätorter.

För att skona miljön tillhandahåller vi fjärrvärme som till största delen producerats av biobränslen, returmaterial och torv. Med fjärrvärme skapas ett uthålligare samhälle, med låg miljöpåverkan. Fjärrvärme är dessutom säkert och kostnadseffektivt.

Fakta fjärrvärme
Antal bostäder anslutna till Telge Näts fjärrvärmenät 28 700
Nätlängd 230 km
Region Tätorterna i Södertälje, Nykvarn och Järna
Inköpt värmeenergi per år 900 GWh
Egenproducerad energi per år 60 GWh


Visa Verksamhetsområde för fjärrvärme på en större karta