Fjärrvärmepriser och villkor

Fjärrvärmepriset består av en rörlig energiavgift och en fast avgift, en så kallad debiteringseffekt. Priserna gäller för villor, flerfamiljshus, industrier och lokaler från och med 2016-01-09.

Effektuttaget av värme under vintermånaderna ligger till grund för hur stor kapacitet vi behöver ha i fjärrvärmeanläggningarna. Tillräcklig kapacitet behövs för att säkerställa att alla kunder får värme även när det är som kallast ute. Effektavgiften är ett sätt att låta varje kund svara för sin andel av kapacitetsbehovet. Kan vi hjälpas åt att hålla ner kapacitetsbehovet minskar behovet av reservpannor, som ofta eldas med dyra bränslen. Effektavgiften grundar sig på husets maximala behov av värme, kallad ”debiteringseffekt” (E-värde).

Vid nyanslutning beräknas debiteringseffekten (E-värdet) fram genom uppskattad energiförbrukning.

Taxa 0, småhus (villor och radhus)
 Inkl. moms
Fast avgift 5 000 kr
Energiavgift 63,5 öre/kWh
Taxa 0, småhus gamla prismodellen. Inga nya anslutningar.
 Inkl. moms
Fast avgift 655 kr x E *
Energiavgift maj-oktober 49,5 öre/kWh
Energiavgift november-april 66,9 öre/kWh

* E = debiteringseffekten

Så beräknas debiterings­effekten (E-värdet)

För kunder som anslutna innan 2010 beräknas debiteringseffekten (E-värdet) utifrån 2010 års maximala behov av värme. För kunder anslutna senare än 2010 kommer debiteringseffekten (E-värdet) att baseras på föregående kalenderår. Vid nyanslutning beräknas debiteringseffekten (E-värdet) fram genom uppskattad energiförbrukning.

Taxa 1-3, hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus
  Exkl. moms
Maj-Oktober 424 kr/MWh
November-April 554 kr/MWh
Effektavgift
  Effektpris, kr/år exkl. momsEffektpris, kr/år exkl. moms
Taxa 1: 1 - 599 kW 498 kr x E 0
Taxa 2: 600 - 2 999 kW 447 kr x E 28 800
Taxa 3: 3 000 kW och större 389 kr x E 196 800

Anslutning av villa

Vi byter ut din tidigare värmekälla mot en fjärrvärmecentral. Möjlighet till ROT-avdrag för detta arbete finns, läs mer om ROT på www.skatteverket.se.

I priset ingår:

  • Anslutning till fjärrvärmenätet.* Ledningens maxlängd på tomt är 10 m. Därefter debiteras 1 300 kr per meter. Rördragning inomhus max 5 m. Därefter debiteras
    1 000 kr per meter.
  • Fjärrvärmecentral, inkl. installation.
  • Grovåterställning på tomtmark. Fastighetsägaren ansvarar för fin återställning så som gräs, rabatter och plattor.
  • Intrimning och utbildning av fjärrvärmecentral.
  • Fem års garanti på fjärrvärmecentral och installation.
  • Rördragning inomhus, max fem meter. Därefter debiteras 900 kr per meter.
  • Samtidig förläggning av tomrör för stadsnät.

* Under förutsättning att fastigheten har vattenburet värmesystem och att fjärrvärmeledning i väg eller gata finns utmed fastigheten.

Tillval

Vi har även möjlighet att hjälpa till med bortkoppling, demontering och transport av el- och oljepanna och oljetank samt extra vattenradiator i pannrum. För priser kontakta kundservice på 08-550 233 00.

Byggvärme

Vi kan under vissa förutsättningar leverera tillfällig värme till nybyggnadsprojekt inom befintligt fjärrvärmenät, under den period som bygget pågår. Byggvärmen fungerar som den vanliga vattenburna värmen, din undercentral kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Anslutningsavgift kan bli aktuellt. Priset för byggvärme innehåller bara energiavgift, inga fasta avgifter.

Anslutningsavgift
  EffektavgiftEnergiavgift, exkl. moms
På förfrågan 0 kr/kW 82,4 öre/kW

Senast ändrad: 28 juni