Om fjärrvärme

Fjärrvärme är prisvärt, miljövänligt, tyst och tryggt. Det tar liten plats och är lättskött. Du som bor i villa slipper hugga ved eller bära in pellets. I stället kan du njuta av ett behagligt hem året om. Fjärrvärme är på alla sätt klok värme.  

Med anledning av Uppdrag gransknings program om bränsle till fjärrvärmeproduktion

Läs Söderenergis kommentar om avfallsförbränning >>

Så fungerar det

Fjärrvärme fungerar så att upphettat vatten leds via slutet rörsystem i marken till ett stort antal anslutna fastigheter. Värmen i det upphettade vattnet överförs via värmeväxlare till fastigheternas egna värmesystem. Det avsvalnande vattnet från fastigheterna leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att åter värmas upp och ledas ut i systemet.

Miljövänligt

Genom att elda i stor skala på några få ställen blir miljövinsterna stora. Söderenergis två huvudanläggningar är båda utrustade med avancerad reningsteknik. I Södertälje har luften förbättrats med 80 procent tack vare fjärrvärmen.

Läs mer i Söderenergis hållbarhetsrapport.

Ett fjärrvärmeverk är inte beroende av ett enda bränsleslag, till exempel eldar Söderenergis kraftvärmeverk med huvudsakligen skogsflis, en mindre andel är returbränsle. Här kan du läsa mer om fjärrvärme och miljövärden.

Bekvämt

När fjärrvärmen är ansluten har den lång livstid, kräver minimalt med arbete och är kostnadseffektiv. Fjärrvärme är utan tvekan det bekvämaste och mest prisvärda valet man kan göra idag. Idag är drygt 90% av alla flerbostadshus i Södertälje anslutna till fjärrvärmenätet. De stora nybyggnadsproduktionerna i Södertälje har alla valt fjärrvärme som lösning. Vi är glada över att bland annat Friskis och Svettis gjort ett klokt och hållbart val till sin nya träningsanläggning.   

Prisvärt

Jämför man fjärrvärme med andra uppvärmningsmetoder de senaste tio åren blir det tydligt att fjärrvärme är det mest prisvärda alternativet. Jämför vi med till exempel olja och el har prisutvecklingen på fjärrvärme varit lägst. Här kan du läsa Energimyndighetens rapport som jämför olika uppvärmningssätt.

Fjärrvärme bidrar till minskad energianvändning visar ny rapport

I rapporten "Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme" visar forskare för första gången de samhällsekonomiska effekterna av fjärrvärme. Forskarnas analys visar att de samhällsekonomiska kostnaderna skulle vara mycket högre om fjärrvärmen inte var en del av det svenska energisystemet. Fjärrvärmen bidrar till att hålla nere energianvändningen – utan fjärrvärme hade den årliga elanvändningen öka med cirka 5 terawattimmar. Här kan du läsa hela rapporten. 


Senast ändrad: 11 juni