Miljöbilen på väg

Till miljöbilen kan du lämna ditt miljöfarliga avfall. Den kör enligt turlista i Södertälje och Nykvarns kommuner. Du kan självklart även lämna det på Returen eller Tveta återvinningscentral.

Vad räknas som miljöfarligt avfall? Det kan till exempel vara olja och drivmedel, lösningsmedelsavfall, färg och lack, lim och spackel, syror och baser, kvicksilver, batterier och lysrör.

Bra att veta

  • Nya hämtställen för 2014 är Brunnsäng och Rosenlund. Vi har tagit bort Ronna och Hovsjö för att det var för få personer som kom dit för att lämna sitt miljöfarliga avfall.
  • Miljöbilen kör inte under vintermånaderna december-februari.

Miljöbilens turlista 2014

Område Datum Tid Plats
Mölnbo 1 mars, 23 aug 09.00-10.00 Återvinningsstationen,  Skolvägen 2
Hölö 10 maj, 25 okt 09.00-10.00 Återvinningsstationen, Industrivägen
Järna 1 mars, 10 maj, 23 aug, 25 okt 10.30-11.30 Bakom Coop Konsum
Nykvarn 1 mars, 10 maj, 23 aug, 25 okt 12.00-13.00 Centrum, parkeringen
Enhörna 8 mars, 24 maj, 30 aug, 8 nov 09.00-10.00 Återvinningsstationen, Ekeby hållplats
Brunnsäng 8 mars, 24 maj, 30 aug, 8 nov 10.30-11.30 Preem (macken) vid centrum
Rosenlund 8 mars, 24 maj, 30 aug, 8 nov 12.00-13.00 Återvinningsstationen, Rosenlundsvägen 25
Saltskog 15 mars, 31 maj, 6 sept, 15 nov 09.00-10.00 Återvinningsstationen, Saltskogsvägen/
Stålhamravägen
Södra 15 mars, 31 maj, 6 sept, 15 nov 10.30-11.30 Återvinningsstationen, Balticvägen 1
Pershagen 15 mars, 31 maj, 6 sept, 15 nov 12.00-13.00 Tempo, parkeringen
Mariekäll, Västergård 22 mars, 5 juli, 13 sept, 22 nov 09.00-10.00 Bensinstationen
Blombacka, Bårsta,
Geneta
22 mars, 5 juli, 13 sept, 22 nov 10.30-11.30 Återvinningsstationen, ICA Maxi
Fornhöjden, Östertälje 22 mars, 5 juli, 13 sept, 22 nov 12.00-13.00 Återvinningsstationen, Statoil

Senast ändrad: 17 november