Miljöbilen på väg

Till miljöbilen kan du lämna ditt miljöfarliga avfall. Den kör enligt turlista i Södertälje och Nykvarns kommuner. Du kan självklart även lämna det på Returen eller Tveta återvinningscentral.

Vad räknas som miljöfarligt avfall? Det kan till exempel röra sig om olja och drivmedel, lösningsmedelsavfall, färg och lack, lim och spackel, syror och baser, kvicksilver, batterier och lysrör.

Bra att veta

  • Nytt för 2015, miljöbilen kör på fredagar.
  • Nytt hämtningsställe i Nykvarn, återvinningsstationen, Lundavägen.
  • Miljöbilen kör inte under vintermånaderna december-februari.

Miljöbilens turlista 2015

Område Datum Tid Plats
Mölnbo 6 mars, 21 aug 09.00-10.00 Återvinningsstationen,  Skolvägen 2
Hölö 8 maj, 23 okt 09.00-10.00 Återvinningsstationen, Industrivägen
Järna 6 mars, 8 maj, 21 aug, 23 okt 10.30-11.30 Bakom Coop Konsum
Nykvarn 6 mars, 8 maj, 21 aug, 23 okt 12.00-13.00 Återvinningsstationen, Lundavägen
Enhörna 13 mars, 22 maj, 28 aug, 6 nov 09.00-10.00 Återvinningsstationen, Ekeby hållplats
Brunnsäng 13 mars, 22 maj, 28 aug, 6 nov 10.30-11.30 Preem (macken) vid centrum
Rosenlund 13 mars, 22 maj, 28 aug, 6 nov 12.00-13.00 Återvinningsstationen, Rosenlundsvägen 25
Saltskog 20 mars, 29 maj, 4 sept, 13 nov 09.00-10.00 Återvinningsstationen, Saltskogsvägen/
Stålhamravägen
Södra 20 mars, 29 maj, 4 sept, 13 nov 10.30-11.30 Återvinningsstationen, Balticvägen 1
Pershagen 20 mars, 29 maj, 4 sept, 13 nov 12.00-13.00 Tempo, parkeringen
Mariekäll, Västergård 27 mars, 3 juli, 11 sept, 20 nov 09.00-10.00 Bensinstationen
Blombacka, Bårsta,
Geneta
27 mars, 3 juli, 11 sept, 20 nov 10.30-11.30 Återvinningsstationen, ICA Maxi
Fornhöjden/Östertälje 27 mars, 3 juli, 11 sept, 20 nov 12.00-13.00 Återvinningsstationen, Statoil

Senast ändrad: 2 mars